Актуално


 

Untitled Document

Системата на интелектуална собственост обхваща продуктите, които са резултат на човешкия интелектуален труд. От гледна точка на системата на закрила на тези продукти, те са разделени в две големи групи:

  • обекти на индустриална собственост – които са резултат от творческия труд на човека и намират приложение в индустрията и селското стопанство.

Начините на закрила на интелектуалните продукти могат да бъдат разделени на две големи групи:

  • установяване на юридически монопол – посредством специалното законодателство в областта на интелектуалната собственост;
  • установяване на фактически монопол – посредством конфиденциалност - запазването на интелектуалния продукт в тайна.

» индустриална собственост             » художествена собственост
Проверка за наличие на предходни права с цел подаване на опозиция:
CTM - ONLINE– достъп до информация за заявени и регистрирани марки на Общността;
RCD - ONLINE–достъп до информация за дизайни на Общността;
ROMARIN – достъп до информация за международни регистрации на търговски марки;
BPO Online– достъп до информация за регистрирани в България търговки марки и дизайни;
В случай че желаете да регистрирате своя търговска марка/дизайн или вече притежавате такива, чрез посочените бази данни можете да проверите за наличие на предходни права и за подадени нови заявки, за които трябва да подадете опозиция (търсене по словен елемент и клас).

За повече информация  относно необходимостта за проверка на вече съществуващи марки/дизайни можете да се запознаете с промените в Закона за марките и географските означения.

 

2020 УНСС