Актуално

 

Академичната общност на УНСС тържествено отбеляза 20-годишнината от създаването на катедра и специалност „Интелектуална собственост“. В голямата конферентна зала на университета заеха места ръководители и преподаватели от висшето училище, представители на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), на държавни институции и университети в страната, студенти. Специален гост на събитието бе президентът на Р България Георги Първанов. В залата присъстваха и директорът на НАТФИЗ проф. Станислав Семерджиев, ректорът на Великотърновския университет проф. Пламен Легкоступ, проф. Стоян Денчев, зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на УниБИТ, проф. Лалю Радулов, ректор на УНСС в годината, когато е открита катедрата. Сред чуждестранните гости бяха зам.-ректорът на Пражкия университет и зам.-ректорът на Истанбулския университет.Проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС, председател на Съвета на ректорите в България, директор на Центъра по интелектуална собственост, председател на Националната асоциация по интелектуална собственост в България, откри тържеството. "Господин президентът Първанов присъства тук не само в ролята си на държавен глава. Той е съратник, който отвори вратите за развитието на интелектуалната собственост в България", изтъкна проф. Борисов.Нетрадиционна бе презентацията на доц. Виолета Цакова за 20-годишнината на катедра „Интелектуална собственост“. „Препоръчва се академичен контрол. Презентацията не е подходяща за хора без чувство за хумор“, анонсира изложението си доц. Цакова, която с много снимков материал представи по „върховете на времето“ историята на катедрата и специалността. Тя се спря на „бебешкия период“, израстването, „розовите очила“ и равносметката на академичното звено, като акцентира върху факта, че над 650 са подготвените през годините бакалаври, 300 - магистрите и 11 - докторантите. Отново в числов израз, равен на 7200 дни, тя определи усилията на „главния виновник“ за създаването и просперитета на катедрата - проф. Борислав Борисов, „през ума, сърцето и душата на когото минаваше всичко случило се през двадесетилетието“, Цакова изтъкна също: “Това е човекът, който ни накара да повярваме, че можем да станем добри специалисти и то не в каква да е област, а в интелектуалната собственост“. „Благодаря, учителю!“, обърна се тя към проф. Борисов под аплодисментите на присъстващите в залата и му връчи почетния плакет на катедра „Интелектуална собственост“.Проф. Борисов награди с почетен плакет проф. Лалю Радулов, с почетна грамота – Кръстьо Илиев, бивш ръководител на ИНРА, връчи Почетния знак на ректора на Владимир Йосифов, съветник на генералния директор на СОИС и председател на Борда на директорите на пенсионния фонд на ООН, и на Михал Свантнер, директор на дирекция в СОИС, отговарящ за определени държави от Европа и Азия.Поздравления към катедрата-юбиляр поднесе от името на министър Вежди Рашидов Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право“ към Министерството на културата. От името на генералния директор на СОИС д-р Франсис Гъри говори Михал Свантер. Проф. Борислав Борисов и Михал Свантер подписаха договор между СОИС и УНСС за уеб портал „Обучението по интелектуална собственост“.Вече не може да се отрече значението на интелектуалната собственост както в световен мащаб, така и за България като страна от ЕС, посочи в поздравителното си слово Георги Първанов. Държавният глава заяви, че е особено впечатлен от мащабите на осъщественото в катедрата-юбиляр, като се върна назад към срещите си с бившия генерален директор на СОИС д-р Камил Идрис и откриването на Центъра по интелектуална собственост в УНСС. Той изрази надежда, че следващият президент ще осъществи приемственост в надграждането - към катедрата, университета, висшето образование. Първанов високо оцени професионализма и ентусиазма на университетските учени и преподаватели от „Интелектуална собственост“, отличи ролята на проф. Борисов в това дело и го определи като „знакова фигура“. „В българската наука има истински лидери и те заслужават подкрепата на държавните институции“, акцентира държавният глава.

С доклади и дискусии около кръглата маса продължи честването на 20-годишнината от създаването на катедра и специалност "Интелектуална собственост”. Целите, насочеността и състоянието на обучението по дисциплината бяха разгледани от събралата се в Центъра по интелектуална собственост научна общност.Проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС и директор на Центъра по интелектуална собственост, открива кръглата маса на тема: „Обучението по интелектуална собственост и университетите – състояние, цели, профилиране, насоченост и методика“. Вляво от проф. Борисов е Михал Свантнер, директор на дирекция в СОИС.

Участие в дискусиите взеха както преподавателите от катедрата в УНСС, така и гостите - проф. Мехмет Артемел от турския университет Богазичи, и проф. Ладислав Якъл, зам.-ректор на университета Метрополитън в Прага, Чехия. ,,Необходимо е всички университети да изберат от програмата по интелектуална собственост това, което е полезно за тях”, коментира проф. Якъл. Темата на доклада му бе обвързана с обучението по интелектуална собственост в пражкия Метрополитен университет.Проф. Ладислав Якъл (вляво) и проф. Мехмет Артемел.


За спецификата на обучението по интелектуална собственост в техническите университети говори доц. Стефан Стефанов, декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в Техническия университет. За Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и обучението в страните в преход лекция изнесе Михаил Свантер, директор дирекция към СОИС, Женева.Доц. Стефан Стефанов (в средата). 

2020 УНСС