Актуално

 

Бюлетин “IP News”

Институтът по интелектуална собственост и лидерство към УНСС подготвя и разпраща чрез електронна поща информационен бюлетин за мероприятия и новини от областта на интелектуалната собственост. Ако желаете да получавате бюлетина, пишете ни.

 


Месец юни:
Архив на бюлетина:
 

2017 УНСС